Valpar

 Inga valpar 

Jag har fri prövningsrätt när jag säljer valpar.